Copyrighted work by Centre d'Estudis Gastronòmics Me

Registration date:
September 09, 2016 - 03:22 AM
Copyright number:
QVSV-7FYP-A6VM-QGY0
Fingerprint:
Show fingerprint
Title:
GENEALOGIA DE LA SALSA MAONESA | Centre d'Estudis Gastronòmics Menorca
Description:
EL NOM DE LA MAONESA “Vull veure- va dir Guillem- el darrer manuscrit del volum enquadernat que conté un text àrab, un siri i una interpretació o transcripció de la Coena Cypriani. Vull veure aquesta còpia en grec, probablement realitzada per un à
Web page URL:
https://cegmenorca.wordpress.com/2016/09/09/genealogia-de-la-salsa-maonesa